Lockout i Göteborgs hamn

På grund av den rådande situationen i Göteborgs hamn har samtliga rederier och neutrala samlastare aviserat att de kommer att debitera oss en congestion fee.  Rederierna ser också över möjligheterna att anlöpa/lämna alternativa hamnar, vilket också kan påverka kostnadsbilden.

Beloppet på congestion fee varierar mellan rederier samt vilka trader det gäller.

Den pågående lockouten är aviserad att fortlöpa till och med 2017-06-30.

Samtliga extrakostnader från rederier, samlastare samt eventuella väntetider från åkerier tvingas vi vidarefakturera då detta är utanför vår kontroll.

Vi hoppas att Hamnarbetarförbundet och Apm Terminals kommer till en snar lösning på konflikten då den påverkar oss alla mycket negativt.

 

Med vänlig hälsning

First Cargo Sweden AB     

Sven Algholm


^