Reklamationer

Om du har en reklamation ber vi dig snarast ta kontakt med den person hos oss som har hand om din transport (se under Din transport här på hemsidan). Vår ambition är att snabbast möjligt reglera varje reklamation så att båda parter blir nöjda.

I Nordiskt Speditörförbunds allmänna bestämmelser § 29 kan du läsa mera om Reklamation och tvister.

read more

^