Lockout i Göteborgs hamn

Lockout i Göteborgs hamn

På grund av den rådande situationen i Göteborgs hamn har samtliga rederier och neutrala samlastare aviserat att de kommer att debitera oss en congestion fee.  Rederierna ser också över möjligheterna att anlöpa/lämna alternativa hamnar, vilket också kan påverka kostnadsbilden.

Beloppet på congestion fee varierar mellan rederier samt vilka trader det gäller.

Den pågående lockouten är aviserad att fortlöpa till och med 2017-06-30.

Samtliga extrakostnader från rederier, samlastare samt eventuella väntetider från åkerier tvingas vi vidarefakturera då detta är utanför vår kontroll.

Vi hoppas att Hamnarbetarförbundet och Apm Terminals kommer till en snar lösning på konflikten då den påverkar oss alla mycket negativt.

 

Med vänlig hälsning

First Cargo Sweden AB     

Sven Algholm

New surcharges 2015

SECA from January 1, 2015 the EU Sulphur Directive 2012/33/EU requiers a cut in sulphur emissions from all vessels operating the Baltic sea, the North sea and the English Channel, the sulphur areas (SECA). The shipping lines has announced a separate SECA Baf from January 1 2015.

New surcharges 2015

SECA from January 1, 2015 the EU Sulphur Directive 2012/33/EU requiers a cut in sulphur emissions from all vessels operating the Baltic sea, the North sea and the English Channel, the sulphur areas (SECA). The shipping lines has announced a separate SECA Baf from January 1 2015.

First Cargo Sweden: A Different Type of Ocean Service

A couple of months ago, First Cargo was contacted by two gentlemen, Fredrik and Jimmy. They are best friends and down a security company together in Sweden. These two were craving an adventure so they decided to compete in a race called “Talisker Whisky Atlanc Challenge 2013.” These gentleman will be compeng in a 5000 KM race across the Atlanc from the island of Tenerife in the Canary Islands to the tropical Caribbean island of Angua . The race began on December 4th and the goal of each parcipang team is to make the journey within 60 days. Fredrik and Jimmy have been training for this event since 2011 and they plan to switch off in 2-hour intervals, with one resng and the other rowing. We’re sorry to report that if …

Varsling om transport och generalstrejk i Spanien

Transportstrejk: 23 maj och 24 maj i postområde nummer ES 08, ES 17, ES 43 och ES 25 27 maj utan slutdatum i postområde nummer ES 28 samt i de närmaste områdena.

Genralstrejk: 30 maj norra Spanien i postområde nummer ES 01, ES 20 och ES 48 Detta kan medföra förseningar av leveranser. Vi kommer löpande att hålla Er informerade

^